sdi

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM? ponieważ będąc przy wypadku nurkowym będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do […]

Kurs Solo Diver

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ SAMODZIELNIE? – ponieważ nabycie takich umiejętności umożliwia samodzielne i bezpieczne nurkowanie w przypadku wystąpienia takiej konieczności. CEL KURSU: – celem kursu SDI – NUREK SAMODZIELNY jest wykazanie […]