Brda

Spływ Brdą

Brda – rzeka w północnej Polsce, lewy dopływ Wisły, największy w jej dolnym biegu21. Dolny fragment Brdy jest fragmentem drogi wodnej Wisła-Odra, międzynarodowej drogi wodnej E70 oraz Bydgoskiego Węzła Wodnego. […]