Kurs Trimix Diver Level I

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych o zawartości min. 18 % O2 z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 60 metrów.

 

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:

 • doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji;
 • konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX;
 • planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 60 metrów;
 • planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX;
 • monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej;
 • analizy mieszanki TMX.

Wymagania wstępne:

 • wiek min. 18 lat;
 • uprawnienia Extended Range Nitrox Diver;
 • minimum 100 nurkowań.

* Istnieje możliwość ukończenia kursu TMX poziom I razem z kursem Extended Range Nitrox

Czas trwania kursu:

 • min. 8 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu);
 • min. 2 nurkowania TMX do max. głębokości 60 metrów.

Wymagania sprzętowe:

 • analizator tlenowy;
 • zestaw dwubutlowy z separatorem;
 • 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności;
 • 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej;
 • 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej;
 • worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra;
 • alternatywne źródło zasilania dla skafandra suchego;
 • oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła);
 • 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu;
 • maska zapasowa;
 • kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego;
 • żółta boja awaryjna;
 • tabliczka z ołówkiem;
 • urządzenie do cięcia.

Zakres materiału:

 • Historia nurkowań Trimixowych;
 • Fizyka nurkowania;
 • Zagadnienia z fizjologii TMX oraz hel i jego właściowści;
 • Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich;
 • Planowania i dobór mieszanki TMX oraz gazów dekompresyjnych;
 • Metody sporządzania mieszanek TMX.

CENA KURSU: 2000 pln + 120 pln licencja + gazy instruktora