Kurs Solo Diver

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ SAMODZIELNIE?
– ponieważ nabycie takich umiejętności umożliwia samodzielne i bezpieczne nurkowanie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

CEL KURSU:
– celem kursu SDI – NUREK SAMODZIELNY jest wykazanie korzyści, zagrożeń jak również właściwych procedur podczas samodzielnych nurkowań bez partnera tzw. solo diver.
– po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć nurkować samodzielnie oraz bezpiecznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • ukończone min. 21 lat;
 • posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO lub równoważny;
 • zalogowane min. 100 nurkowań;
 • aktualne badania lekarskie;
 • wypełnić formularz dotyczący zdrowia kandydata na kurs;
 • wypełnić formularz dotyczący ponoszenia odpowiedzialności przez przyszłego kursanta.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA;
 • dodatkowy niezależny automat;
 • dodatkowe niezależne źródło czynnika oddechowego np. : twinset , pony;
 • kołowrotek;
 • bojka dekompresyjna.

UWAGA!
Octopus nie może być traktowany jako niezależne źródło czynnika oddechowego jak również dwuzaworowa butla.

STRUKTURA I CZAS TRWANIA KURSU:

 • czas trwania kursu jest uzależniony od liczby uczestników oraz ich umiejętności;
 • wymagane są min. 4 nurkowania o łącznym czasie min. 2 godz.;
 • plan nurkowy musi zawierać maksymalny czas bezdekompresyjny oraz ewentualną przerwę powierzchniową.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE: (min. 5 godz.)

1. Nurkowanie solo tak czy nie?

 • historia nurkowania w parze – zalety i wady nurkowania w parze;
 • zalety i wady nurkowania solo;
 • odpowiedzialność prawna przy nurkowaniu w parze.

2. Kto może nurkować solo? Wymagania i praktyka.

3. Uwarunkowania psychiczne:

 • wiara we własne umiejętności;
 • umiejętność radzenia sobie w awaryjnych sytuacjach pod wodą.

4. Kiedy nie nurkować solo?

 • warunki środowiskowe;
 • głębokie nurkowania i dekompresja.

5. Sprzęt do nurkowań solo:

 • zapasowe źródła powietrza;
 • dodatkowe automaty oddechowe;
 • kompensatory pływalności;
 • skafandry nurkowe;
 • noże nurkowe i inne narzędzia tnące;
 • bojki dekompresyjne i sygnalizacyjne;
 • kołowrotki dekompresyjne i eksploracyjne;
 • urządzenia do nawigacji podwodnej;
 • urządzenia do sygnalizacji powierzchniowej np. rakiety, flary.

6. Właściwa konfiguracja sprzętu dla nurkowań indywidualnych solo.

7. Planowanie i przeprowadzenie nurkowań samodzielnych solo:

 • wybór miejsca do nurkowania;
 • sporządzenie planu nurkowania;
 • rozpatrzenie wszelkich ewentualności oraz procedur awaryjnych;
 • właściwa konfiguracja sprzętu;
 • przygotowanie gazu;
 • unikanie powikłań.

8. Nawigacja:

 • dlaczego umiejętność nawigacji jest tak istotna dla płetwonurka nurkującego solo;
 • umiejętność użycia kompasu;
 • systemy naprowadzające płetwonurka pod wodą.

9. Nagłe problemy, jakie mogą wystąpić podczas nurkowania solo:

 • niekontrolowany wypływ gazu z regulatora tzw.: free flow;
 • problemy w funkcjonowaniu źródła wyporności;
 • problemy z prądami wodnymi;
 • problemy podczas dekompresji;
 • techniki opanowywania paniki i stresu;
 • użycie bojek dekompresyjnych i awaryjnych;
 • zapoznanie się z formularzem dotyczącym odpowiedzialności prawnej.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: min. 5 godz.

Umiejętności, które słuchacz musi zaprezentować na wodach otwartych, aby uzyskać licencję.

1. Umiejętności pływackie.

a) pływanie non-stop po powierzchni na dystansie 200m w pełnym ekwipunku nurkowym (właściwym dla lokalnych warunków)

2. Umiejętności nurkowe.

a) zademonstrowanie właściwego planu nurkowania
b) znajomość limitów opartych na indywidualnym zużyciu gazu
c) przeprowadzenie zaplanowanego nurkowania

3. Właściwe wykonanie zaplanowanego nurkowania przy zachowaniu wszystkich wcześniej określonych limitów.

a) konfiguracja sprzętu własciwa dla nurkowań solo-diving
b) umiejętność stosowania zapasowego źródła powietrza
c) właściwe zanurzanie oraz wynurzanie
d) odpowiednie procedury przeprowadzania przystanków dekompresyjnych
e) monitorowanie sprzętu dekompresyjnego tabele, komputery itd.
f) posługiwanie się bojką dekompresyjną
g) nawigacja z użyciem kompasu

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po ukończeniu kursu z satysfakcjonującym rezultatem płetwonurek jest uprawniony do samodzielnych nurkowań (solo) do głębokości ekwiwalentnej do posiadanych uprawnień.