Kurs Rescue Diver

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM?

 • ponieważ będąc przy wypadku nurkowym będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie
 • ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów – Przedwodników Nurkowych

 

CEL KURSU: celem kursu jest nauczenie jego uczestników umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia lub wystąpienia wypadku nurkowego zarówno pod jak i nad wodą.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:

 • wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
 • ważny certyfikat PIERWSZEJ POMOCY – FIRST AID / CPR
 • posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich
 • zalogowanych min.40 nurkowań.

CZAS TRWANIA KURSU: sugerowany czas trwania kursu to min.10 godz. z czego min. połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE
Po zakończeniu kursu kursanci powinni posiadać następujące umiejętności umiejętność zidentyfikowania problemów oraz udzielenia pomocy płetwonurkowi symulującemu następujące problemy: kłopoty z oddychaniem wyczerpanie skurcz nogi symptomy lekkiej paniki

  • odnaleźć i wydobyć na powierzchnie “nieprzytomnego” płetwonurka z głębości ok. 5 m
  • holować “nieprzytomnego” płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.
  • po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
Pomyślne ukończenie kursu umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:

 • przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów – Przewodników Nurkowych
 • uczestnictwa w kursie dla kandydatów na Mistrzów Nurkowych