Kurs Open Water Suba Diver

Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących nauczyć się podstaw bezpiecznego nurkowania, który daje jednocześnie możliwość poznania piękna podwodnego świata.                                                      
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

  • wiek: od 10 do 14 roku płetwonurek młodzieżowy (wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
  • aktualne badania lekarskie.

*Po ukończeniu kursu płetwonurka młodzieżowego absolwent uzyskuje takie same uprawnienia, co stopień podstawowy tylko, że może je wykonywać pod opieką: rodziców, opiekunów, liderów – przewodników lub instruktorów. Automatycznie po ukończeniu 15 lat płetwonurek młodzieżowy uzyskuje licencję stopnia podstawowego.

CZAS TRWANIA KURSU
Kurs trwa od 6 do 8 tygodni sesji teoretycznych i praktycznych. Ilość sesji uzależniona jest od poziomu zaawansowania grupy.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE
Czas trwania zajęć to minnimum 15 godz.

(czas trwania wykładu wynosi ok. 2,5 godz.)

Wykłady obejmują następujące tematy:
– historia nurkowania i struktura organizacji
– sprzęt nurkowy
– środowisko i fizyka nurkowania
– medycyna nurkowa
– teoria dekompresji
– technika nurkowania
– omówienie pytań egzaminacyjnych
– egzamin

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
min. 15 godz.

EGZAMIN PRAKTYCZNY
Egzamin odbywa się na wodach otwartych, 4 nurkowania każde trwa minimum 15min.

UPRAWNIENIA POUKOŃCZENIUKURSU
– po pozytywnym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uczestnik kursu otrzymuje międzynarodową licencję, która uprawnia do nurkowań do 18 m w warunkach zbliżonych do tych, w jakich odbyły się nurkowania egzaminacyjne.

CENA KURSU:
1290 pln + 100 PLN licencja