Kurs Divemaster SDI

Kurs nurkowania przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs DIVEMASTER SDI ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zawodowej. Ponadto po jego ukończeniu można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW

 • ukończone 18lat;
 • posiadanie stopnia NURKA ZAAWANSOWANEGO – ADVANCED SCUBA DIVER lub równoważnego;
 • posiadanie stopnia NURKA RATOWNIKA – RESCUE DIVER;
 • posiadanie min. 6 specjalizacji w tym – DEEP DIVER;
 • posiadanie zalogowanych min. 50 nurkowań, po uzyskaniu stopnia – ADVANCED SCUBA DIVER;
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:
(minimum 10 godz.)

 • historia nurkowania SDI-TDI i innych organizacji;
 • obowiązki NURKA LIDERA – PRZEWODNIKA – DIVEMASTERA;
 • organizacja nurkowania;
 • procedury awaryjne;
 • nauka o stresie;
 • standardy prawne;
 • egzamin;

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BASENOWE:
(minimum 10 godz.)

 • testy pływackie;
 • ubranie się w sprzęt ABC pod wodą;
 • ubranie się w sprzęt SCUBA pod wodą;
 • ćwiczenia bezdechowe w sprzęcie ABC i SCUBA;
 • procedury awaryjne;
 • asystowanie instruktorowi podczas szkolenia.

 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE NA WODACH OTWARTYCH:

(minimum 10godz. i minimum 10 nurkowań w tym nurkowania egzaminacyjne)

 • sprawdzenie wyposażenia;
 • odprawa;
 • zdjęcie i założenie pasa balastowego pod wodą;
 • techniki “buddy system” systemu partnerskiego;
 • postępowanie w przypadku braku powietrza;
 • wydobycie nieprzytomnego płetwonurka z dna, holowanie i pierwsza pomoc;
 • symulacja przystanka dekompresyjnego 5m/5min.

NURKOWANIE EGZAMINACYJNE:

 • głębokość max. 40m

UPRAWNIENIA DIVEMASTERA SDI:

 • może nurkować do 40 metrów;
 • nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla certyfikowanych płetwonurków w warunkach zbliżonych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego;
 • asystować aktywnemu instruktorowi SDI podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego
  możliwość przystąpienia do kursu instruktorskiego.

CENA KURSU: 2.500PLN + 120PLN licencja + 100PLN manual.