Kurs Deco Procedures Diver TDI

Głębokie nurkowania powietrzne do 45 m.

 

                 
  

 

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:

 • doboru optymalnej mieszanki dennej do planu nurkowania oraz do dekompresji;
 • konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich w różnych warunkach środowiskowych;
 • planowania nurkowania i wykonywania nurkowań do max. gł. 45 metrów;
 • planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach głębokich z dekompresją;
 • monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej.

Wymagania wstępne:

Czas trwania kursu:

 • min. 8 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu);
 • min. 4 nurkowania do max. głębokości 45 metrów.

 

Wymagania sprzętowe:

 • zestaw dwubutlowy z separatorem;
 • 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności;
 • 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej;
 • 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej;
 • worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra;
 • oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła);
 • 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu;
 • maska zapasowa;
 • kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego;
 • żółta boja awaryjna;
 • tabliczka z ołówkiem;
 • urządzenie do cięcia.

Zakres materiału:

 1. Historia nurkowania.
 2. Fizyka nurkowania.
 3. Zagadnienia z fizjologii nurkowań.
 4. Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich.
 5. Planowania nurkowań dekompresyjnych.

CENA KURSU: 1200 pln + 120 pln licencja + gazy instruktora