Kurs Advanced Scuba Diver

Jest to kurs przeznaczony dla osób już nurkujących, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności. Kurs ten jako jedyny daje tak wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze bezpieczniejszego oraz ciekawszego nurkowania.

  WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:

 • ukończone 15 lat
  (wymagana zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia);
 • posiadanie STOPNIA PODSTAWOWEGO – SCUBA DIVER lub równoważnego;
 • posiadanie zalogowanych min. 10 nurkowań;
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich.

WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:

 • wykonanie łącznie minimum 25 nurkowań;
 • pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 4 specjalizacji (dwie obowiązkowe i dwie do wyboru).

OBOWIĄZKOWE: 

 • nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT/LIMITED VISIBILITY)
 • nawigacja podwodna z użyciem kompasu (NAVIGATION)

DO WYBORU:

 • pierwsza pomoc ( FIRST AID / CPR);
 • nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT);
 • nurkowanie podlodowe (ICE DIVER);
 • nurkowanie głębokie do 40m (DEEP DIVER);
 • nurkowanie na wrakach z częściową penetracją (WRECK DIVER).

                  

Odrębnego szkolenia wymagają pozostałe specjalizacje. Każda specjalizacja wymaga min. 4 godz. wykładów i min. 4 nurkowań. Specjalizacje są udokumentowane dodatkową licencją.

CZAS TRWANIA KURSU jest ustalany indywidualnie i zależy od wybranych specjalizacji.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE: każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) poprzedzona jest minimum 2 godz. wykładem.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE: każda z wybranych specjalizacji (oprócz wymagających odrębnego szkolenia) wymaga wykonania min. 2 nurkowań, a czas każdego z nurkowań wynosi minimum 20 min.

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 30m (40m – NURKOWANIA GŁĘBOKIE) w różnych warunkach środowiskowych.