Szkolenia Motorowodne

Prowadzimy kursy motorowodne na uzyskanie patentów:

 • na uzyskanie patentu sternika motorowodnego
 • na uzyskanie patentu starszego sternika motorowodnego

UPRAWNIENIA

Sternik motorowodny uprawniony jest do:

 1. Prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW (ok.80 KM) po wodach śródlądowych.
 2. Prowadzenia jachtów motorowych z silnikiem o mocy do 60 kW po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej.
 3. Osoby które nie ukończyły 16 roku życia, realizują przyznane uprawnienia pod nadzorem osoby pełnoletniej.

Warunkiem uzyskania patentu sternika motorowodnego jest:

 • ukończenie 12 roku życia;
 • ukończenie szkolenia na stopień sternika motorowodnego;
 • zdanie egzaminu.

Dokumenty wymagane do uzyskania patentu sternika motorowodnego:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu i nadanie patentu ;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie żeglarstwa, jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia;
 • zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych;
 • dokument uprawniający do zniżki w opłacie za patent i egzamin(dotyczy osób uczących sie do 26 roku życia);
 • jedno zdjęcie.

Starszy sternik motorowodny uprawniony jest do:

 1. Prowadzenia jachtów motorowych po wodach śródlądowych;
 2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości całkowitej do 12m po wodach morskich morza bałtyckiego i innych mórz zamkniętych.

Wymagania:

 1. ukończone 18 lat;
 2. posiadanie stażu min. 200 godzin;
 3. ukończenie kursu na stopień sternika motorowodnego;
 4. zdanie egzaminu.

Dokumenty:

 1. wniosek;
 2. jedno zdjęcie;
 3. oświadczenie o stażu;
 4. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów motorowodnych;
 5. dokument uprawniający do zniżki w opłacie za egzaminy i patent (dotyczy uczniów i studentów w wieku do 26 lat).

Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze szkolenia zwłaszcza z rejonu Gdańska, Gdańsk, Sopotu (Trójmiasta) oraz pobliskich miejscowości.