Kurs podstawowy Sport Diver PSAI

O to krótki film z zajęć basenowych. Nasi nowi adepci nurkowania ćwiczą intensywnie i radzą sobie coraz lepiej.
Oby tak dalej. 🙂