Hańcza

 Tutaj przyjeżdżamy realizować szkolenia techniczne. Najbliższy wyjazd odbędzie się w weekend świąteczny.